Tip van de golfpro:

Korte par 4 met waterhindernis. Gerichte afslag over water naar de fairway nodig om par te spelen. Eerste slag over het water dan is met de tweede slag te green goed te halen. Elevated green, let op pin positie.