Tip van de golfpro:

Korte maar smalle par 3 met aan de linker- en rechtervoorkant een bunker. Linkerzijde van de hole is een waterhindernis, tee de bal altijd iets links op de teebox. Safe spelen: voor de green blijven dan sla je 80/90m en dan chip de green op, dan is de boogie vaak al binnen.