Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Sporten en met name golfen met Special Golf is bouwen aan eigenwaarde, sociale vaardigheden, gezond blijven en plezier beleven! Het doel van Special Golf is mensen met een verstandelijke beperking laten kennismaken met- en integreren in- de golfsport (G-Golf).

Belangrijke aspecten hiervan zijn: contact met de golfleraren, begeleiders en medespelers, buiten zijn in een mooie omgeving, fysiek bezig zijn met een sport (waarbij het risico op blessures laag is), leren en respecteren van de golfregels en de etiquette. Na het golf genieten wij graag samen van een drankje en bezoeken van andere golfclubs voor onderlinge wedstrijden tegen andere golf teams.

G-Golf BurgGolf

De Commissie Special Golf
De commissie Special Golf zet zich in om mensen met een verstandelijke beperking te laten deelnemen aan de golfsport tijdens de oefensessies op zaterdagen. Dit doen zij in samenwerking met BurgGolf Haverleij, golf coaches en vrijwilligers. Special Golf is in 2021 gestart met als thuisbasis BurgGolf Haverleij, waar Special Golf deelnemers zich thuis voelen en kunnen integreren als golfer. Professionals en vrijwilligers zetten zich in, om de deelnemers vaardigheden aan te leren om zich het golfen eigen te maken. Het initiatief om mensen met een verstandelijke beperking te laten golfen heeft geleid tot een vaste deelname van maar liefst vijftien fantastische deelnemers!

Dank aan!
Met dank aan golfprofessionals Helmuth van Heel, Naud Bank en Robbin Schuurman en Suzanne Lanfermeijer die hun vaardigheden en kennis hebben ingezet om de deelnemers de beginselen van het golfen aan te leren. De inzet van de Golfprofessionals en begeleiders verdient een groot compliment, zij stonden de zaterdagen klaar voor de deelnemers.  Het team bestaat inmiddels uit Golfprofessionals Helmuth van Heel, Naud Bank en Robbin Schuurman en Suzanne Lanfermeijer, bijgestaan door de begeleiders Hetty Stoof, Edith Reek, Karl Stoof, Lau Verhoeven, Edwin Bijlsma, Hans van Ettekoven, Cees Heesbeen en Marcel Bosboom. De werkwijze, ambitie en het succes van Special Golf Haverleij in 2021 en 2022zal worden voortgezet in 2023.

Kennismaken?
Wilt u meer informatie over Special Golf ?
Neem dan contact met Wim Jansen of Frans Reek via specialgolfhaverleij@gmail.com.