Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

U vindt hier antwoord op al uw vragen over de BurgGolf Clublidmaatschappen en speelrechten. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met uw baanmanager of stuur een e-mail naar het BurgGolf Service Center. Wij helpen u graag verder!

Iedere start die u boekt op één lus staat gelijk aan één ronde. Loopt u 18 holes op bijvoorbeeld Blauw en Geel? Dan gebruikt u 2 rondes. Loopt u 18 holes door 2 x op dezelfde lus te starten? Dan gebruikt u ook 2 rondes. Starten op de Blauwe lus van Gendersteyn (7-holes) staat ook gelijk aan 1 ronde.

Bij het kiezen van een speelrecht meld u uzelf automatisch aan voor het clublidmaatschap voor een bedrag van € 90,-. Het is niet mogelijk om hier vanaf te zien; deze is onlosmakeljk verbonden aan het speelrecht.

Het clublidmaatschap draagt bij aan het Commissie- en Community Ondersteuningsbeleid van BurgGolf. In dit beleidsdocument verzekeren we onder andere speelruimte, professionele ondersteuning, budget en kennis voor de commissies die op vrijwillige basis actief zijn op de BurgGolf-banen.

Alleen BurgGolf Clubleden hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de clubactiviteiten, wedstrijden en evenementen die door deze commissies worden georganiseerd.

Daarnaast organiseren deze commissies onder andere de officiële (voorronden) van de (Senior) Strokeplay Club Kampioenschappen, (Senior) Matchplay Club Kampioenschappen en de (voorronden) Par-3 Club Kampioenschappen. Rondes die u speelt tijdens deelname aan deze evenementen worden niet afgeschreven van uw rondentegoed.

Dit geldt ook voor uw deelname aan twee door de lokale Wedstrijdcommissie georganiseerde Funwedstrijden op uw eigen homecourse. Op iedere BurgGolf golfbaan worden gedurende het jaar Funwedstrijden georganiseerd speciaal voor onze leden. Twee, vooraf door de wedstrijdcommissie in samenwerking met de Baanmanager gekozen, Funwedstrijden worden georganiseerd als BurgGolf Special Event. Als BurgGolf Clublid kunt u aan al deze evenementen deelnemen zonder dat de gespeelde rondes worden meegeteld.

Nee, dit is niet mogelijk. Wij moeten een rechtsgeldige factuur opstellen voor de persoon met wie wij het contract hebben afgesloten. Bij privé clublidmaatschappen moet dit dus een privépersoon zijn en geen bedrijf.

Als u als BurgGolf Clublid (o.a. Go-60, Go-120 of Go-Family) een ronde op een Par 3 baan loopt, geldt dat iedere start wordt gerekend als een halve (1/2) ronde van 9 holes.

Door een speelrecht van 60 of 120 rondes aan te schaffen kunt u, tegen inwisseling van één ronde, een 9-holes golfronde lopen. Met een speelrecht van 60 rondes kunt u dus 30 x een 18-holes ronde golfen of een combinatie van 9 en 18-holes rondes.

Nee, de 60/120 rondes zijn onderdeel van een persoonlijk speelrecht. U kan uw rondes dan ook niet overdragen aan iemand anders, deze zijn strikt persoonlijk.

Nee, dit is niet mogelijk. Go-60, Go-120 of Family kunnen alleen in combinatie met het BurgGolf Clublidmaatschap aangeschaft worden. Het BurgGolf Clublidmaatschap geeft namelijk het recht om tegen een aantrekkelijk kortingstarief 60 of 120 rondes in 1 keer aan te schaffen.

Ja, elke ronde is gelijk. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen individueel of in groepsverband spelen. Iedere start aan een lus staat gelijk aan één ronde. Worden 18-holes gespeeld? Dan worden 2 rondes afgeschreven.

Uitzonderingen op deze regel zijn:

  • Deelname aan de officiële (voorronden) van de (Senior) Strokeplay Club Kampioenschappen, (Senior) Matchplay Club Kampioenschappen en de (voorronden) Par-3 Club Kampioenschappen. De rondes die u speelt tijdens deelname aan deze events worden niet afgeschreven.
  • Deelname aan twee door de lokale Wedstrijdcommissie georganiseerde Fun wedstrijden op uw eigen homecourse. Op iedere baan worden gedurende het jaar Fun wedstrijden georganiseerd speciaal voor onze leden. Twee, vooraf door de wedstrijdcommissie gekozen, Fun wedstrijden worden georganiseerd als BurgGolf Special Event. Daar mag u als BurgGolf Clublid aan deelnemen zonder dat er rondes worden geteld. Het niet tellen van de rondes bij deze specifieke events wordt uiteraard aangegeven bij de wedstrijdinformatie op Mijn.BurgGolf.

 

Nee, alleen met een BurgGolf Clublidmaatschap mag ik meedoen aan deze activiteiten.

Uw speelrecht ‘bevriezen’ als u ziek wordt of uw rondes meenemen naar een volgend jaar is niet mogelijk. U heeft wel recht als BurgGolf Clublid op de speelrechtverzekering van LeClub Golf.

BurgGolf Clubleden ontvangen de LeClub GOLD Card kosteloos. Een belangrijk element van deze LeClub GOLD Card is de speelrechtverzekering.

De LeClub GOLD Card voorziet in de restitutie van kosten met betrekking tot het Clublidmaatschap en de aangeschafte golfrondes die zijn verkregen bij BurgGolf, maar niet zijn aangewend, in het geval dat de verzekeringnemer zijn BurgGolf Clublidmaatschap moet onderbreken omwille van een van de volgende situaties die zich voordoen na de aanvangsdatum:

  • Ongeval
  • Ziekte, met inbegrip van een terugval in de gezondheidstoestand
  • Overlijden
  • Verhuizing als gevolg van werkzaamheden op een locatie die zich op meer dan 100 kilometer afstand van de golfclub bevindt
  • Ontslag
  • Echtscheiding of scheiding
  • Zwangerschap

De restitutie wordt berekend op basis van het aantal ongebruikte dagen of golfrondes, met een aftrek van één maand. Het maximale restitutiebedrag is vastgesteld op EUR 3.000 per clublidmaatschap. Claims kunnen uitsluitend worden ingediend via het e-mailadres leclub@burggolf.nl.

 

Uw huidige lidmaatschap loopt natuurlijk door tot de datum die u gewend bent. Uw keuze voor een BurgGolf Clublidmaatschap en/of speelrecht gaat dan in per de eerst mogelijke verlengdatum.

Nee, iedere start op een lus staat gelijk aan één ronde. Wij maken wel een uitzondering voor een start op de Par-3 baan. Hier geldt dat iedere ronde wordt gerekend als een halve (1/2) ronde van 9 holes.

Ja, dat is mogelijk. Er wordt géén onderscheid gemaakt tussen de Peak, Peacefull en Popular tijden waar de greenfee tarieven op gebaseerd zijn.

Dat kan tijdens uw huidige BurgGolf Clublidmaatschap periode van 12 maanden. Deze zijn niet overdraagbaar naar een volgend lidmaatschapsjaar.

Ter ondersteuning van uw beslissing kunt u op Mijn.BurgGolf direct bij het onderdeel ‘Mijn account’ uw eigen speelhistorie bekijken. Zo kunt u zelf de juiste inschatting maken over het voor u best passende BurgGolf Clublidmaatschap.

U kunt een starttijd annuleren, via Mijn.BurgGolf.nl óf per mail via de receptie van de betreffende BurgGolf locatie, tot 12 uur van tevoren. Correct geannuleerde starttijden worden niet als een ronde afgeboekt van uw speelrecht. Telefonisch uw starttijd annuleren is niet mogelijk daar wij onze medewerkers zoveel mogelijk beschikbaar willen hebben voor u als gast op de banen.

Dan worden de geboekte ronde(s) afgeschreven van uw speelrecht. Heeft u gekozen voor onbeperkt speelrecht? Dan wordt er een no-show registratie gemaakt. Heeft u 3 x een no-show registratie? Dan ontvangt u een factuur voor de 3 gereserveerde greenfees.

Alleen indien deze volgens BurgGolf niet bespeelbaar is wordt uw starttijd geannuleerd met behoud van uw ronde(s).

Als BurgGolf u verplicht de baan te verlaten i.v.m. slechte weersomstandigheden dan behoud u de ronde(s).

Ja, iedere start aan een lus staat gelijk aan één ronde. Ook als u de lus niet geheel heeft gespeeld.

Ja, iedere start aan een lus staat gelijk aan één ronde, ook als de baan op wintergreens of tees staat. Voor BurgGolf Clubleden zal in de maanden januari en februari iedere start op één lus (van 9-holes) wordt gerekend als een halve (1/2) ronde van 9-holes.

Nee, dit is niet mogelijk. De overgebleven ronden vervallen na 1 jaar. Dit staat ook zo vermeld in de algemene voorwaarden artikel 8.2.