Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

U vindt hier antwoord op al uw vragen over de BurgGolf Clublidmaatschappen en speelrechten. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met uw baanmanager of stuur een e-mail naar het BurgGolf Service Center. Wij helpen u graag verder!

Iedere start die u boekt op één lus staat gelijk aan één ronde. Loopt u 18 holes op bijvoorbeeld Blauw en Geel? Dan gebruikt u 2 rondes. Loopt u 18 holes door 2 x op dezelfde lus te starten? Dan gebruikt u ook 2 rondes. Starten op de Blauwe lus van Gendersteyn (7-holes) staat ook gelijk aan 1 ronde.

Als u als BurgGolf Clublid (o.a. Go-60, Go-120 of Go-Family) een ronde op een Par 3 baan loopt, geldt dat iedere start wordt gerekend als een halve (1/2) ronde van 9 holes.

Door een speelrecht van 60 of 120 rondes aan te schaffen kunt u, tegen inwisseling van één ronde, een 9-holes golfronde lopen. Met een speelrecht van 60 rondes kunt u dus 30 x een 18-holes ronde golfen of een combinatie van 9 en 18-holes rondes.

Nee, de 60/120 rondes zijn onderdeel van een persoonlijk speelrecht. U kan uw rondes dan ook niet overdragen aan iemand anders, deze zijn strikt persoonlijk.

Nee, dit is niet mogelijk. Go-60, Go-120 of Family kunnen alleen in combinatie met het BurgGolf Clublidmaatschap aangeschaft worden. Het BurgGolf Clublidmaatschap geeft namelijk het recht om tegen een aantrekkelijk kortingstarief 60 of 120 rondes in 1 keer aan te schaffen.

Ja, elke ronde is gelijk. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen individueel of in groepsverband spelen. Iedere start aan een lus staat gelijk aan één ronde. Worden 18-holes gespeeld? Dan worden 2 rondes afgeschreven.

Uitzonderingen op deze regel zijn:

  • Deelname aan de officiële (voorronden) van de (Senior) Strokeplay Club Kampioenschappen, (Senior) Matchplay Club Kampioenschappen en de (voorronden) Par-3 Club Kampioenschappen. De rondes die u speelt tijdens deelname aan deze events worden niet afgeschreven.
  • Deelname aan twee door de lokale Wedstrijdcommissie georganiseerde Fun wedstrijden op uw eigen homecourse. Op iedere baan worden gedurende het jaar Fun wedstrijden georganiseerd speciaal voor onze leden. Twee, vooraf door de wedstrijdcommissie gekozen, Fun wedstrijden worden georganiseerd als BurgGolf Special Event. Daar mag u als BurgGolf Clublid aan deelnemen zonder dat er rondes worden geteld. Het niet tellen van de rondes bij deze specifieke events wordt uiteraard aangegeven bij de wedstrijdinformatie op Mijn.BurgGolf.

 

Nee, alleen met een BurgGolf Clublidmaatschap mag ik meedoen aan deze activiteiten.

BurgGolf faciliteert dit niet. U kunt dit (gedeeltelijk) afdekken door een speelrecht verzekering af te sluiten via NGF Verzekeringen. Deze verzekering is beschikbaar voor iedereen die golft én en in het bezit is van een NGF-nummer. Deze verzekering dient u zelf af te sluiten via de NGF, BurgGolf is geen partij in deze.

Uw huidige lidmaatschap loopt natuurlijk door tot de datum die u gewend bent. Uw keuze voor een BurgGolf Clublidmaatschap en/of speelrecht gaat dan in per de eerst mogelijke verlengdatum.

Nee, iedere start op een lus staat gelijk aan één ronde. Wij maken wel een uitzondering voor een start op de Par-3 baan. Hier geldt dat iedere ronde wordt gerekend als een halve (1/2) ronde van 9 holes.

Ja, dat is mogelijk. Er wordt géén onderscheid gemaakt tussen de Peak, Peacefull en Popular tijden waar de greenfee tarieven op gebaseerd zijn.

Dat kan tijdens uw huidige BurgGolf Clublidmaatschap periode van 12 maanden. Deze zijn niet overdraagbaar naar een volgend lidmaatschapsjaar.

De tarieven voor de BurgGolf Rondenkaarten in 2023 zijn:

BurgGolf Rondenkaarten mogen worden ingezet op alle BurgGolf golfbanen en zijn geldig op alle beschikbare starttijden. Deze kaarten zijn geldig t/m 24 maanden na aanschafdatum en niet persoonsgebonden. BurgGolf Rondenkaarten worden niet op papier verstrekt maar in de vorm van een QR-code (in uw Mijn.BurgGolf account) die u kunt gebruiken bij de receptie op de BurgGolf locatie van uw keuze.

 

Ter ondersteuning van uw beslissing kunt u op Mijn.BurgGolf direct bij het onderdeel ‘Mijn account’ uw eigen speelhistorie bekijken. Zo kunt u zelf de juiste inschatting maken over het voor u best passende BurgGolf Clublidmaatschap.

U kunt een starttijd annuleren, via Mijn.BurgGolf.nl óf per mail via de receptie van de betreffende BurgGolf locatie, tot 12 uur van tevoren. Correct geannuleerde starttijden worden niet als een ronde afgeboekt van uw speelrecht. Telefonisch uw starttijd annuleren is niet mogelijk daar wij onze medewerkers zoveel mogelijk beschikbaar willen hebben voor u als gast op de banen.

Dan worden de geboekte ronde(s) afgeschreven van uw speelrecht. Heeft u gekozen voor onbeperkt speelrecht? Dan wordt er een no-show registratie gemaakt. Heeft u 3 x een no-show registratie? Dan ontvangt u een factuur voor de 3 gereserveerde greenfees.

Alleen indien deze volgens BurgGolf niet bespeelbaar is wordt uw starttijd geannuleerd met behoud van uw ronde(s).

Als BurgGolf u verplicht de baan te verlaten i.v.m. slechte weersomstandigheden dan behoud u de ronde(s).

Ja, iedere start aan een lus staat gelijk aan één ronde. Ook als u de lus niet geheel heeft gespeeld.

Ja, iedere start aan een lus staat gelijk aan één ronde, ook als de baan op wintergreens of tees staat. Voor BurgGolf Clubleden zal in de maanden januari en februari iedere start op één lus (van 9-holes) wordt gerekend als een halve (1/2) ronde van 9-holes.

U kunt niet bij uw opzegging aangeven welk nieuw BurgGolf Clublidmaatschap u wil. U zult zich via het inschrijfformulier opnieuw voor het juiste BurgGolf Clublidmaatschap moeten aanmelden.

Wil u uw lidmaatschap op de gewone datum verlengen dan zal ruim voor de verlengingsdatum u de gelegenheid worden geboden om online een keuze te maken.

Nee, dit is niet mogelijk. U kunt alleen overstappen van Go-60, Go-120 of Family naar bijvoorbeeld Unlimited per de eerst mogelijke verlengingsdatum van uw lidmaatschap. Tot deze verlengingsdatum kunt u extra rondes lopen door middel van het aanschaffen van 10 of 20 rondenkaarten.

Nee, dit is alleen mogelijk met een Family Clublidmaatschap.