Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

We begrijpen tegenwoordig allemaal waarom het belangrijk is om bewust en duurzaam te leven. Steeds meer mensen voelen de noodzaak en dragen hun steentje bij. Duurzaamheid zien wij als het gelijktijdig aandacht besteden aan de financiële, sociale en ecologische aspecten van de bedrijfsvoering, en niet alleen aan de financiële aspecten.

Stimuleren van verantwoordelijkheidsgevoel

Bij BurgGolf is samenwerking het uitgangspunt bij het thema duurzaamheid, niet alleen met onze klanten en externe partijen, maar ook met onze interne stakeholders; de medewerkers en verschillende afdelingen binnen BurgGolf. Duurzaamheid staat namelijk niet op zichzelf, maar is altijd gerelateerd aan een product of proces. Het stimuleren van verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid zijn daarom essentieel.

Positieve impact op de milieu- en waterkwaliteit

De maatschappelijk waarde van de golfsport is groot. Golf bevordert de sportiviteit van mensen, is goed voor de fysieke en mentale gezondheid, vergroot de sociale cohesie, kan eenzaamheid verminderen en zingeving vergroten en draagt bij aan de versterking van de relatie tussen mens met zijn natuurlijke omgeving. De BurgGolf banen hebben een positieve impact op de milieu- en waterkwaliteit en dragen bij aan de biodiversiteit en natuurschoon. De groene omgeving draagt bovendien bij aan de opslag van CO2 en vermindert opwarming. Daarnaast bestaat BurgGolf al ruim 30 jaar dat door particulier initiatief ontwikkeld is zonder overheidssubsidies, waarin meer dan 200 mensen werkgelegenheid vinden.

Behalve het continu ontwikkelen van de positieve impact van golf op de samenleving zet BurgGolf zich in om de mogelijke negatieve impact te beperken c.q. te voorkomen. Duurzaam beheer betekent onder meer minimaal gebruik van water, kunstmest en pesticiden om de negatieve milieu-impact zo laag mogelijk te houden. BurgGolf onderstreept het belang van de Green Deal dat golforganisaties verplicht tot het uitfaseren van pesticiden op en rond golfbanen.

Ook bij het maken van keuze op het gebied van toeleveranciers speelt “duurzaam” een belangrijke rol. Zo kiezen wij ervoor om om met een landelijke grossier waardoor er slechts éénmalig transport nodig is. Deze grossier speelt een voortrekkersrol met respect voor het milieu. Dat zien wij en u terug aan de elektrische distributie waar nu druk me getest wordt op verschillende locaties. Met het concept eerlijk & heerlijk kan BurgGolf een duurzamere keuze te maken. Mede daarom staan er steeds vaker en meer gezondere en plantaardige alternatieven op de menukaarten.

Lean & Green

De bierbrouwer van BurgGolf was de eerste bierbrouwerij in Nederland die de derde “Lean & Green” ster kreeg toegekend. Deze derde ster werd toegekend voor onder meer de vergroening van de logistiek van de bierbrouwerij in Lieshout. Bij het drinken van een kop koffie steunt u indirect vele projecten die direct een verbetering opleveren in de levensomstandigheden van de lokale bevolking in de koffieproducerende landen. De koffieleverancier op de BurgGolf banen heeft een eigen foundation die jaarlijks meerdere goede doelen steunt.

Scheiden van afval

Op dit moment is er een proef gaande op De Haverleij om het afval op een juiste manier te scheiden. Dit doen we omdat het beter is voor het milieu. Het scheiden van afval zorgt ervoor dat recycleerbare materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Als we 1.000 kilo puin recyclen, besparen we de CO2-uitstoot van een autorit van Amsterdam naar Parijs, en weer terug.
Onze golfbaan in Veldhoven was één van de eerste locaties met een drivingrange volledig voorzien van LED verlichting. Een duurzame keuze die, als alles naar tevredenheid loopt, op meer locaties toegepast gaat worden.