Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

De gemeente Purmerend en BPD willen bijdragen aan een oplossing voor het huidige tekort aan woningen in Purmerend en de regio. Staatsbosbeheer wil hierbij haar expertise op het gebied van natuur en recreatie inzetten. Samen willen zij investeren in meer betaalbare, duurzame woningen in combinatie met een groene, gezonde omgeving en een aantrekkelijke buitenruimte met meer natuur en een groter Purmerbos.

Onderdeel van de plannen is ook de toekomst van de golfbaan De Purmer. Op dit moment worden verschillende scenario’s onderzocht. Dat kan leiden tot het geheel bebouwen van het terrein van De Purmer. De gebiedsvisie zal medio 2022 worden afgerond zal daarna door de gemeenteraad worden besproken en vastgesteld. Daarna kunnen concrete plannen worden uitgewerkt en start het traject voor het aanpassen van het bestemmingsplan.

De planvorming voor de Oostflank zal nog een aantal jaren vergen. De Blauwe Lus zal niet meer gebruikt kunnen worden om te golfen, omdat hier onderzoeken zullen plaatsvinden (zie daartoe ook de berichtgeving op de website van de gemeente: https://oostflankpurmerend.nl/. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de concrete gevolgen zullen zijn voor de rest van de golfbaan en op welke termijn dit eventueel tot sluiting zal leiden.

BurgGolf volgt de planontwikkeling op de voet en zal nadere afspraken maken met BPD over de toekomst van de golfbaan. Zodra hierover meer bekend is, zal BurgGolf deze informatie delen met haar leden en met haar medewerkers.